Velkommen til
Grundejerforeningens Havnbjerg Syd's hjemmeside


GHS blev stiftet i november 1976.

I henhold til vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert år i oktober måned.

Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, undtagen formanden, der vælges hvert år.

Der afholdes normalt 4 ordinære møder i løbet af forenings-året, som går fra 1. oktober til 30.september.

Grundejerne er altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen med  henblik på at få en sag eller et spørgsmål behandlet af bestyrelsen.

Grundejerforeningen har i mange år haft tradition for at afholde tøndeslagning for børn og voksne, fastelavnssøndag på Bellisvej.

Skt. Hansfesten foregår på det store grønne område ved 19- tiden. Brænde til bålet kan lægges på den afmærket plads ca. 3 uger forinden. Der vil være båltale, salg af ringriderpølser, øl og vand.

Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
Indkaldelese til generalforsamling 

i Valhal

Skolevej 56 - 6430 Nordborg

3/11 2022 kl. 18.00

Dagsorden 13/10-22 

1)Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2)Formandensberetning

3)Kassererens gennemgang af regnskab 21-22

4) Fastlæggelse af kontingent for 22-23

5) Valg af formand. På valg er Allan Henckel (modtager genvalg)

6) Valg af a)bestyrelsesmedlemmer, b) Suppleanter, c) revisorer

a. ChristineLorenzen, Perikonvej 15 (modtager genvalg) og Dennis Christensen,Perikonvej 3(modtager ikke genvalg)

b.PeterFoder (modtager ikke genvalg) og Per Møller (modtager genvalg)

c.AllanWriborg (modtager genvalg) og Tommy Andresen (modtager genvalg)

7)Indkommende forslag (skal fremsættes skriftlig eller pr. e-mail formanden senest 10 dage forinden) formand.ghs@gmail.com

8)EVT.

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en Øl/Vand


Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.00 vil der blive afholdt vinsmagning, som Kvickly vil stå for. Det vil tage ca. 2 timer. Vi anbefaler at i får lidt og spise inden generalforsamlingen.

Da der vil blive serveret 6 slags vin og 1 portvin.


Med venlig hilsen og på gensyn

Allan Henckel

Formand

GH-SYD

e-mail:formand.ghs@gmail.com

GH-SYD Nyhedsbrev


Følg med i foreningens arbejde, få tilsendt referater af bestyrelsens møder og alt andet hvad der rører sig i foreningen.


FACEBOOK


Grundejerforeningen findes på Facebook i en lukket gruppe Grundejerfor. "Havnbjerg Syd"