Velkommen til
Grundejerforeningens Havnbjerg Syd's hjemmeside


GHS blev stiftet i november 1976.

I henhold til vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert år i oktober måned.

Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, undtagen formanden, der vælges hvert år.

Der afholdes normalt 4 ordinære møder i løbet af forenings-året, som går fra 1. oktober til 30.september.

Grundejerne er altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen med  henblik på at få en sag eller et spørgsmål behandlet af bestyrelsen.

Grundejerforeningen har i mange år haft tradition for at afholde tøndeslagning for børn og voksne, fastelavnssøndag på Bellisvej.

Skt. Hansfesten foregår på det store grønne område ved 19- tiden. Brænde til bålet kan lægges på den afmærket plads ca. 3 uger forinden. Der vil være båltale, salg af ringriderpølser, øl og vand.

Program 2024

Dag

Hvad

22. november 2023 

Konstituerende bestyrelsesmøde

24. januar 2024

Bestyrelsesmøde

11. februar 2024

Fastelavn afholdes - se indbydelse

5. maj 2024 

Rundgang

29. maj 2024 

Bestyrelsesmøde

23. juni 2024 

Sankt Hansaften afholdes

2. oktober 2024 

Bestyrelsesmøde

29. oktober 2024

Generalforsamling

FACEBOOK


Grundejerforeningen findes på Facebook i en lukket gruppe Grundejerfor. "Havnbjerg Syd"


GH-SYD Nyhedsbrev


Følg med i foreningens arbejde, få tilsendt referater af bestyrelsens møder og alt andet hvad der rører sig i foreningen.